Länkstig

Globala perspektiv i socialt arbete

Kurs
SW1118
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27909
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om och förståelse för aktuella globala utmaningar, stora strategier och människorättsfrågor i relation till socialt arbete lokalt såväl som globalt.

Kursens målgrupper är internationella studenter och svenska studenter som planerar att göra praktik utomlands.

Om utbildningen

Genom föreläsningar och inlämningsuppgifter kommer studenterna att utforska hur globalt definierade samhällsproblem påverkar människor på lokal nivå och hur olika modeller av välfärdsstater möter människors behov. Studenterna får också möjlighet att diskutera och analysera etiska frågeställningar i relation till klass, genus, etnicitet och plats i ett globalt perspektiv.

Ett viktigt syfte med kursen är att ge såväl analytiska som praktiska verktyg för att förstå, bedöma och problematisera samhällsproblem och ojämlika maktrelationer globalt såväl som lokalt.

Behörigheter och urval

Behörighet

To be eligible for the course as, Global Perspectives in Social Work, 7.5 credits, the equivalent of 60 credits in social science subject is required. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/ Englich B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Centrala teman och teoretiska begrepp kommer att förklaras och diskuteras i föreläsningar. Seminarierna kommer att ge studenten en arena för att tillämpa, kritiskt diskutera och reflektera över teoretiska begrepp från litteratur och föreläsningar.
Som en del av kursens examination ska studenten skriva en uppsats. Kursen avslutas med slutseminarier där den enskilde Examination kommer att presenteras och diskuteras.