Länkstig

Fysik 3 för gymnasielärare

Kurs
LGFY31
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11120
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen ger en breddning och fördjupning av grundläggande kunskaper i fysik. Kursen består av sju delkurser och innehåller både teoretiska och laborativa inslag, där de senare syftar till att utveckla studentens experimentella förmåga. Fördjupade kunskaper inom ämnesdidaktik och metodik diskuteras utifrån kursens innehåll.

Delkurser

1. Mekanik
2. Experimentell problemlösning
3. Programmering och numerisk modellering
4. Ellära
5. Ellära, laborationer
6. Mekanik och ellära, demonstration
7. Ämnesdidaktik

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs matematik om minst 30 hp ochfysik om minst 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.