Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Skriftlig språkfärdighet och översättning till franska

Kurs
FR2414
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13156
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen ger ökad läs- och skrivfärdighet på franska samt allmänna kunskaper inom översättningsteori och kontrastiv lingvistik med avseende på språkparet franska och svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.