Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning

Kurs
FR2503
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursens syfte är att öka din förtrogenhet med vetenskaplig metodik och att utveckla din skriftliga uttrycksförmåga genom att du självständigt genomför en forskningsuppgift inom fransk litteraturvetenskap som presenteras i en vetenskaplig uppsats på franska omfattande ca 50-60 A4-sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen samt godkänd kurs Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (varianten med självständigt arbete, FR1300) eller motsvarande, samt Franska: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig teori, 30 hp på avancerad nivå (FR2401), eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler