Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer

Kurs
FR2416
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13157
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen ger insikter i forskningsprocessen och övning i forskningsmetoder som är aktuella för såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig forskning. Under kursen utarbetar du en projektplan som kan ligga till grund för ett kommande självständigt arbete eller framtida forskningsprojekt.

Om utbildningen

Kursen ger insikter i forskningsprocessen och övning i forskningsmetoder som är aktuella för såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig forskning. Kursen behandlar formulering av forskningsfrågor, undersökningsdesign, kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder, dataanalys, liksom tolkning av resultat. Fokus ligger på frågor och processer som aktualiseras i forskningsarbete inom franska. Du kommer även få träning i att använda en för ämnet adekvat begreppsapparat, liksom att förstå relationen mellan problemställning, metod, material och slutsatser. Kursen inleds med en kortare introduktion till franska som forskningsämne i en svensk, akademisk kontext och ger därigenom ett metaperspektiv på ämnet, dess inriktningar och mångfald. Under kursen utarbetar du en projektplan som kan ligga till grund för ett kommande självständigt arbete eller framtida forskningsprojekt. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.