Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer

Kurs
FR2416
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13157
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Du får insikter i forskningsprocessen och övning i forskningsmetoder som är aktuella för såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig forskning. Under kursen utarbetar du en projektplan som kan ligga till grund för ett kommande självständigt arbete eller framtida forskningsprojekt.

Om utbildningen

I den här kursen får du insikter i forskningsprocessen och övning i forskningsmetoder som är aktuella för såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig forskning. Vi behandlar formulering av forskningsfrågor, undersökningsdesign, kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder, dataanalys, liksom tolkning av resultat. Fokus ligger på frågor och processer som aktualiseras i forskningsarbete inom franska. Du kommer även få träning i att använda en för ämnet adekvat begreppsapparat, liksom att förstå relationen mellan problemställning, metod, material och slutsatser.

Kursen inleds med en kortare introduktion till franska som forskningsämne i en svensk, akademisk kontext och ger därigenom ett metaperspektiv på ämnet, dess inriktningar och mångfald. Under kursen utarbetar du en projektplan som kan ligga till grund för ett kommande självständigt arbete eller framtida forskningsprojekt. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset