Länkstig

Från avbildning i mikroskopi till bildanalys

Kurs
IA02CF
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Detta är en praktisk kurs som omfattar allt från avbildning till bildanalys. Material och exempel som används är huvudsakligen biologiska fluorescensbilder, men de grundläggande begreppen gäller även bilder från elektronmikroskopi.

Om utbildningen

Kursens fokus ligger på att nå en bred förståelse för avbildning och datoriserad bildanalys i Life Science och en grundläggande förståelse för teorin och algoritmerna bakom bildanalysmetoder och verktyg. Praktiska övningar kommer att visa många funktioner hos dessa verktyg och lära ut de koncept som behövs för att utarbeta ett arbetsflöde för en viss applikation.

Denna kurs innefattar

  • grundläggande begrepp i modern fluorescensmikroskopi: principen bakomfluorescens, olika sorters fluorokromer, excitationsmetoder, emissionsegenskaper, syften och användningsområden
  •  grundläggande egenskaper hos digitala bilder grundläggande bildanalysmetoder och datorövningar
  • bildbehandling som förberedelse för analys
  • brusreducering och bildförbättring automatisk analys av stora datamängder
  • bildetik och korrekt avbildning inför bildanalys
  • en introduktion till ett antal fritt tillgängliga programvaruverktyg (bl.a. ImageJ /Fiji).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom något av områdena inom medicin, vård eller naturvetenskap samt Engelska 6.

Så är det att plugga

Undervisningen

Det kommer att ingå teoretiska föreläsningar och praktik. Praktiken kommer att innefatta demonstrationer samt eget arbete vid mikroskop och med analys avbildexempel.

Undervisningsspråk: engelska