Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 2

Kurs
SL2102
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25350
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen utarbetar du en plan inför den förestående magisteruppsatsen i fornkyrkoslaviska. Planen omfattar formulering av frågeställningar för uppsatsen, uppsatsens struktur och en tidplan för uppsatsskrivandet. Kursen omfattar även sökning av litteratur med relevans för uppsatsen samt läsning av vetenskaplig litteratur med särskild relevans för uppsatsämnet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen SL2101, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 1, 15 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler