Länkstig

Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering

Kurs
MPH303
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-10363
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av folkhälsovetenskapliga teorier och metoder. Kursen innehåller en teoretisk del där de praktiska implikationerna av tidigare kurser diskuteras, i synnerhet hur vetenskapliga metoder kan användas för att utvärdera riktade folkhälsoinsatser. Modeller och metoder för projektplanering introduceras, grunderna för interventionsforskning behandlas samt vikten av planering för framtida hälsoutvärderingar. Dessutom bedrivs praktik inom en nationell eller internationell myndighet eller organisation under handledning och en rapport om erfarenheten tas fram av studenten. Studenten planerar tillsammans med praktikhandledaren att se till att de överenskomna uppgifterna uppfylls under praktiken, tillsammans med den teoretiska delen leder dessa erfarenheter till att de lärandemål som anges i kursplanen uppnås. För att stödja processen för att uppnå lärandemålen kommer studenterna att få feedback på sitt arbete under hela kursen från både lärare och kurskamrater.

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig att antas till kursen är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Utöver detta krävs godkänd kurs MPH211Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden (15hp) samt genomgången kursMPH221 Epidemiologi och biostatistik (15 hp) eller likvärdiga kurser.

Tillträde till kursen har även studenter som har godkänd kurs iMGH101 Globala hälsoutmaningar i ett interdisciplinärt sammanhang(15 hp) samt genomgången kurs iMGH201 Att styra och leda folkhälsa och hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv(15 hp) ellerMGH202 Hälsoekonomi och utvärdering(15 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.