Länkstig

Filosofi: vetenskap och kollektivt sanningssökande

Kurs
FI1190
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12406
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar. 

I kursen ges du en introduktion av vetenskapsfilosofiska frågor och teorier från tidigt 1900-tal och fram till samtiden. Exempel och diskussioner berör grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar rörande ett brett urval av vetenskapsgrenar: naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humanvetenskap. Såväl epistemologiska som metafysiska och etiska frågor som aktualiseras av vetenskapligt kunskapssökande adresseras. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)