Länkstig

Filosofi: teorier om värde

Kurs
FI1181
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22406
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar.

Kursen ger dig en grundläggande introduktion till den gren av moralfilosofin som undersöker frågor om moralens natur i form av språk, tänkande, kunskap och sanning. Några exempel på metaetiska frågeställningar som behandlas är: Syftar moraliska utsagor till att säga någonting om hur verkligheten, oberoende av oss själva, är beskaffad? Eller är moraliska utsagor enbart uttryck för emotioner? Finns det moraliska fakta? Hur, om alls, kan vi förvärva moralisk kunskap? Vilket samband råder mellan våra moraliska övertygelser och hur vi är motiverade att handla? 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 15 hp inom ramen för:

FG1010 Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, historia och normer), eller
FG1020 Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och värde), eller
FI1100 Filosofi: Grundkurs, eller
FT1100 Teoretisk filosofi: Grundkurs eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.