Länkstig

Filosofi: samhälle och politik

Kurs
FI1160
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12403
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar.

Kursen ger dig en introduktion i centrala frågeställningar, begrepp och teoribildningar inom den politiska filosofin. De frågor som behandlas rör bland annat statsmaktens legitimitet, hur staten bör styras, vilken uppgift den bör ha och var gränserna för dess makt bör gå. Fokus sätts därigenom på begrepp som demokrati, jämlikhet, frihet och rättvisa. Utöver föreläsningar och litteraturstudier får du möjlighet att analysera och diskutera de teoretiska resonemang som presenteras, bland annat genom att koppla dem till aktuella samhällsfenomen såsom klimatförändring och migration.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)