Länkstig

Filosofi: kunskapens natur, hinder och möjligheter

Kurs
FI1170
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12415
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar centrala problem inom analytisk-filosofisk kunskapsteori inklusive socialepistemolog. Du studerar frågor som: hur kunskap ska definieras, vilka olika slags kunskap som finns, om det är möjligt att få kunskap om något, vad det är möjligt att få kunskap om och hur det det är möjligt att få kunskap om det samt vad sociala faktorer spelar för roll för kunskap om något.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)