Bild
FAQ symbol
Foto: istock
Länkstig

FAQ: Mastersprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter

Har du frågor om behörighetskrav, vilka kvalifikationer som krävs eller dokument som ska skickas med? Här hitta du svar på våra vanligaste frågorna om mastersprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter.

Behörighet

Vilka är behörighetskraven till programmet?

En kandidatexamen i socialt arbete eller ett närbesläktat ämne inom samhällsvetenskap. Kunskaper i engelska bevisas genom ett giltigt test av engelska som andraspråk. TOEFL (pappersbaserat) med minst poängen 4,5 (skala 1-6) i skriftligt prov, totalpoäng på 575 eller TOEFL (internetbaserat) Poäng på 20 (skala 0-30) i skriftligt prov, totalpoäng på 90 eller IELTS med minsta poäng på 6,5 (minst 5,5 i alla sektioner). Observera att detta kan komma att ändras och du bör alltid kontrollera de senaste kraven på www.antagning.se.

Vad räknas som ett närbesläktat ämne till socialt arbete?

Exempel på närbesläktade ämnen till socialt arbete är: Socialpedagogik, socialvård, sociologi, socialpsykologi, kriminologi, mänskliga rättigheter etc. En examen om minst 90 hp i närliggande ämnen krävs.

Jag har en kandidatexamen i juridik. Anses jag vara kvalificerad?

Tyvärr anses inte en kandidatexamen i juridik vara ett relaterat ämne (till socialt arbete), så om du inte har minst motsvarande ett och ett halvt års heltidsstudier i socialrätt, familjerätt, mänskliga rättigheter eller internationell rätt (eller dessa tillsammans) kommer du inte att anses vara kvalificerad.

Det finns också några juristexamen med särskild inriktning på socialrätt/socialt arbete. Vi accepterar dessa, även om antalet poäng inte skulle motsvara 90 hp.

Jag har en magisterexamen i socialt arbete, men en kandidatexamen i ett ämne som inte är närbesläktat. Anses jag vara kvalificerad?

Vi tittar på hela bilden av dina formella universitetsexamen. Med en magisterexamen kan du fortfarande få behörighet om du har de 90 hp som krävs i ett närbesläktat ämne. Vissa magisterexamen är endast ettåriga magister (60 hp). I de fallen behöver vi hitta 30 hp i andra relaterade ämnen inom kandidatexamen.

Jag har läst hela min kandidatutbildning på engelska. Måste jag fortfarande bevisa mina engelska kunskaper genom ett test?

Nej, det finns flera sätt att bevisa dina engelska kunskaper. Detta beskrivs i detalj på antagning.se.

Besök antagkning.se om språkkrav

Ansök innan kandidatexamen

Jag läser min sista termin på mitt kandidatprogram. Kan jag fortfarande söka, även om jag inte har min examen ännu?

Ja, du kan söka till magisterprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter innan du har avlagt examen. 

Om du blir antagen måste du ladda upp ditt examensbevis/utskrifter så snart du får den, i antagningen. Alternativt ta med den till programstart och visa den administrativa personalen.

Urval

Hur väljer ni ut sökande bland alla behöriga som söker?

Vi prioriterar sökande med examen i socialt arbete eller mänskliga rättigheter, framför andra sökande med ett närbesläktat ämne. Om vi har färre sökande med examen i socialt arbete eller mänskliga rättigheter än vi har platser tar vi emot sökande med en närbesläktad kandidatexamen. Det finns ingen prioritet mellan dem beroende på ämne. Urvalet kommer att ske genom ett lotteri.

Efter studierna

Kan jag söka jobb som kvalificerad socialarbetare med den här magisterexamen eller behöver jag en tidigare socialarbetsexamen?

I Sverige är det kandidatexamen som ger dig behörighet att arbeta som socialarbetare, och inte magisternivå. Magisterexamen är en specialisering inom ett visst område. Detta kan variera ganska mycket mellan länderna. Så är fallet för Sverige, men i andra länder kan det vara möjligt att ansöka om examen på grundval av denna magisterexamen.