Länkstig

Examenskurs för masterexamen i Marin vetenskap

Kurs
MAR500
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11556
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom något av marina vetenskapers forskningsområden. Kursen kan användas som examenskurs för masterexamen i marina vetenskaper och den studerande kan välja projekt med inriktning mot oceanografi, biologi, kemi eller geologi.

Om utbildningen

Den studerande utför med hjälp av handledare en självständig vetenskaplig uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete eller en analys och utvärdering av befintliga vetenskapliga data. Det färdiga arbetet presenteras i skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation.

Examensarbetet kan ske på Institutionen för marina vetenskaper, på
annan institution inom ämnesområdena eller externt på företag, institut
eller myndigheter och handleds av vetenskapligt utbildad forskare. För
att bli registrerad på kursen krävs en godkänd individuell studieplan.

Som student har du ansvaret för att ta kontakt med handledare och
examinator. I samband med detta ska du visa att du har de
fördjupningskurser som utgör förkunskapskrav. Val av uppgift och tid för
kursstart sker i samråd med ämnets examinator och handledaren. För
projektförslag se projektkatalogen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

En naturvetenskaplig kandidatexamen som inkluderar antingen ett marinvetenskapligt kandidatarbete eller marinvetenskapliga fördjupningskurser om minst 15 hp. Dessutom krävs en av kurserna MAR410 och MAR440, eller motsvarande kunskaper samt Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler