Länkstig

Examensarbete för master i sociologi

Kurs
SC2504
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27556
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen genomför du en undersökning och författar en uppsats. Du väljer själv ämne i samråd med handledare. Handledningen består av möten där dina textunderlag diskuteras. Viss schemalagd undervisning förekommer kring mer generella frågor vid undersökningar. Efter kursen har du lärt dig att med hög grad av självständighet utforma och utföra en forsknings- eller utredningsuppgift med relevans för teoribildning på området samt att författa och försvara en uppsats som bidrar till kunskapsutvecklingen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 60 hp i sociologi, godkända kurser på avancerad nivå motsvarande minst 60 hp i sociologi, varav minst 15 hp på fördjupningskurs, 15 hp i metod och 15 hp i examensarbete för magister i sociologi eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler