Länkstig

Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer

Kurs
VT2111
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22485
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar urval, sammanvägning, och prioritering av existerande kunskaper för användning i verksamhetsförändring. Kursen ger fördjupad teoretisk och kontextuell förståelse för evidensrörelsens ursprung och samtida implikationer inom den mängd av områden där den är verksam.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av vetenskaplig litteratur (såsom kursen VT2110: Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur).

Urval

Platsgaranti