Länkstig

Efter Paulus - den senare brevlitteraturen i Nya testamentet

Kurs
RT2515
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22372

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22373

Om utbildningen

Vi studerar delar av något eller några katolska och/eller efterpaulinska
brev på originalspråk i Nestle-Alands textutgåva tillsammans med en
eller flera kommentarer och/eller monografier. Vi fördjupar oss i breven
som historiska och teologiska dokument, som retoriska texter och som
källa till kunskap om sociala strukturer i den tidiga kristustroende
rörelsen. Särskild vikt läggs vid breven som uttryck för och bidragande
orsak till separationen mellan judendom och kristendom samt vid den roll
som texterna idag spelar för judisk-kristna relationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5 liksom minst 15hp nytestamentlig grekiska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten