Länkstig

Digital elektronikkonstruktion med VHDL

Kurs
FYD150
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar konstruktion av digitala system med hjälp av VHDL-programmering.Kursen utgörs av ett antal föreläsningar och laborationer. Inga delmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

FYD100 och FYD110 alternativt FYD101 och FYD102 och FYD111