Länkstig

Det här läser du på geografiprogrammet

Här kan du se vilka kurser som ingår i geografiprogrammet och när de går.

År 1

Termin 1, hösttermin

Geografi baskurs (GE0400), 30 högskolepoäng

 • Introduktion, 7,5 högskolepoäng
 • GIS 1, 7,5 högskolepoäng
 • Processer i naturen, 7,5 högskolepoäng
 • Befolkningsutveckling och urbanisering, 7,5 högskolepoäng

Termin 2, vårtermin

Geografi fortsättningskurs (GE2120), 30 högskolepoäng

 • De stora systemen i naturen; regionala förutsättningar och risker, 7,5 högskolepoäng
 • Resurser och försörjning i det Globala Syd, 7,5 högskolepoäng
 • Geografiska dilemman - hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
 • Regionen som studieområde, 7,5 högskolepoäng

År 2

Termin 3, hösttermin

Kvartil 1 och 2: Fysisk planering, 15 högskolepoäng (GE2345)
Kvartil 3 och 4: Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv, 15 högskolepoäng (NG0230)

Termin 4, vårtermin

Kvartil 5: Välfärdsgeografi, 7,5 högskolepoäng (GE2450)
Kvartil 6: Ekonomisk geografi, 7,5 högskolepoäng (GE2750)
Kvartil 7 och 8: Klimatförändringar och samhället, 15 högskolepoäng (NG0220)

År 3

Termin 5, hösttermin

Geografi: fältkurs och specialisering, fördjupningskurs (GE3000), 30 högskolepoäng

 • Geografiska metoder, 10 högskolepoäng
 • Fältkurs, 10 högskolepoäng eller praktik, 10 högskolepoäng
 • GIS, 10 högskolepoäng

Termin 6, vårtermin

Geografi: fördjupningskurs 2 (GE4200), 30 högskolepoäng

 • Vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng
 • Människa och miljö, 7,5 högskolepoäng
 • Examensarbete, 15 högskolepoäng