Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geografi: Fördjupningskurs

Kurs
GE4200
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21203

Om utbildningen

Kursen ger fördjupande kunskaper inom natur- eller kulturgeografi och ökade insikter i hur det geografiska landskapet förändras på olika tidsskalor. Du ska självständigt kunna planera, genomföra samt redovisa en mer omfattande studie från det geografiska problemområdet samt därvid kunna tillämpa vetenskapliga metoder. Vidare ska du visa förmåga att kritiskt tolka information, identifiera problemställningar, genomföra arbetet inom vissa bestämda tidsramar samt visa förmåga att presentera arbetet på ett vetenskapligt relevant sätt. Kursen ger ökade insikter i hur det geografiska landskapet förändras på olika tidsskalor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp i huvudområdet geografi samt genomgången fördjupningskurs i Geografi: fältkurs och specialisering 30 hp (GE3000), varav 50 % med betyget lägst godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.