Bild
Foto: Sincerely Media
Länkstig

Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar

Kurs
SK1216
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27612
Ansökan stängd

Kort om kursen

Att delegera politiskt makt är förenat med en del generella problem. I den här kursen går vi igenom den andra länken i delegeringskedjan som innebär att de folkvalda beslutar om den verkställande makten, eller exekutiven. Vad händer när parlamentet beslutar om en ny regering? På den här kursen diskuterar vi delegeringens konsekvenser med utgångspunkt i den så kallade principal-agentteorin samt kritiken mot detta perspektiv.

Om utbildningen

I kursen uppmärksammas särskilt de olika sätt som makt kan överlämnas till exekutiven, samt vilka konsekvenser detta får för samarbete, effektivitet och policy, genom att studera institutioner för maktöverlämnande i olika länder.

Kursen utgår från i den så kallade principal-agentteorin, som klargör att principalernas (väljarnas) och agenternas (de förtroendevalda politikernas) egenintressen skiljer sig åt och att agenten (politikern) i princip alltid har bättre information om sitt område än principalen (väljaren). Det innebär svårigheter för väljaren att avgöra om politikern handlar i väljarens intresse när olika beslut fattas. Kursen tar också upp kritik i form av institutionella teorier på detta rationalistiska angreppssätt.

Genom att jämföra och tillämpa olika teoretiska perspektiv utvecklas förmågan att förstå orsaker och konsekvenser av olika sätt att organisera delegering till den verkställande makten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt i minst 60 högskolepoäng samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen har du utvecklat din förmåga att förstå orsaker och konsekvenser av olika sätt att organisera delegering till den verkställande makten.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråket är engelska. Kursen har ett skriftligt moment som examineras i samband med seminarier då du försvarar ditt eget arbete och opponerar på en studiekamrats arbete.

Till detta kommer ytterligare muntliga moment då ni, i hel- eller halvgrupp, diskuterar insikter och frågor från föregående föreläsning.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler