Bild
Länkstig

Data och Samhälle

Kurs
TIA125
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18751

Om utbildningen

Data förändrar på ett drastiskt vis hur vi fungerar, både som individer och som samhällen. Ett överflöd av data produceras inom varje del av samhället. Data är en produkt av varje mänsklig aktivitet, från att räkna steg eller kalorier på individnivå, till att mäta olika aspekter av samhällslivet som utbildningsnivå eller arbetslöshet. Den genomgripande effekten av den här utvecklingen ger upphov till ett behov att ställa sig frågor som: Hur används all denna data? För vilket syfte används den och vem gynnas av det? I den här kursen får du lära dig hur sådana frågor kan besvaras..

Med utgångspunkt i teknik- och vetenskapsstudier och kritiska datastudier, kommer du att introduceras till begrepp som hjälper oss att förstå att data till sin natur är något konstruerat. Du kommer att engageras i utforskningen av data genom insamling, analys, visualisering och tolkning. Du kommer att utveckla färdigheterna du behöver för att koppla samman datakonstruktion, som en höggradigt teknisk praktik, med breda sociala frågor om strukturella ojämlikheter, evidens och kunskap. Du kommer att undersöka hur datafieringen som produceras av digitala teknologier skapar och strukturerar samhället, och upprätthåller vissa asymmetrier och maktrelationer.

Den här kursen vänder sig till masterstudenter från samhällsvetenskap och humaniora som vill utveckla färdigheter i relation till databehandling och visualisering, men samtidigt behålla och vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt till praktiker som påverkar våra liv som individer och samhällen. Kursen lämpar sig också för studenter med en teknisk studiebakgrund som vill utveckla en mer kritisk förståelse av sociala och politiska konsekvenser av dagens datadrivna samhälle.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen. Sökande måste visa sina kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt språktest, till exempel TOEFL, IELTS. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.