Bild
Foto: Markus Spiske
Länkstig

Citizens, Politicians and the Media: Evaluating Democratic Processes

Kurs
SF2222
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27655
Ansökan stängd

Kort om kursen

På den här kursen studerar du forskning om väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande och politisk representation. I fokus står även mediernas betydelse för den representativa demokratin samt partiernas strategiska kommunikation.

Om utbildningen

Ett viktigt mål för demokratin är att förverkliga "folkets vilja." Men hur kan detta uppnås och hur menar normativa demokratiska modeller att det ska ske? Denna kurs fokuserar på tre aktörer: medborgare, politiker och medier. Vad kan forskningen berätta om dessa aktörer och hur de samverkar under olika omständigheter? I vilken utsträckning och på vilka sätt uppfyller aktörerna, och relationerna mellan dem, krav som olika demokratimodeller formulerar? Vad avslöjar forskningen om vilka olika demokratiska värden som faktiskt kan realiseras?

Du tar i kursen del av forskning om väljarbeteende, politisk psykologi, politiskt deltagande, politisk representation, påverkan från massmedia, politisk journalistik och förvaltning av nyheter. Vad säger denna forskning oss om dessa aktörer och hur de interagerar med varandra under olika omständigheter? Hur lever dessa aktörer, och relationerna mellan dem, upp mot krav från olika modeller av demokrati? Vad säger forskningen om hur demokratin kan förbättras?

Efter kursen ska du kunna formulera och kommunicera hur forskning om medborgare, politiker och medier är relevant för analyser av faktiska demokratiska processer. Du ska också kunna kritiskt diskutera medborgares, politikers och mediers roll i demokratiska samhällen baserat på avancerad forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på minst 15 högskolepoäng (hp) på kurser på avancerad nivå i statsvetenskap eller 15 hp på avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller 15 hp på avancerad nivå i europakunskap eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan kombineras med fler fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och handledning.