Länkstig

C++-programmering

Kurs
FYD425
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Detta är en grundkurs i objektorienterad programmering i C++. Vi
använder Microsoft Visual Studio för att skapa Windowsapplikationer,
enkla websidor och lite numeriska beräkningar med C++. Vi pratar om
klass, inkapsling, arv och polymorfism. Förkunskapskraven är FYD400
eller motsvarande

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras genomgången och godkänd kurs FYD400, C- programmering I, eller motsvarande dokumenterade kunskaper.