Länkstig

Biomolekylers struktur och dynamik

Kurs
KEM360
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11659
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

I kursen Biomolekylers struktur och dynamik lär du dig hur du kan visualisera cellens molekylära maskiner och hur det kan bidra till att förstå hjärnans funktion. Kursen belyser experimentella tekniker med tillräcklig upplösning för att kunna avslöja atomstrukturen hos proteiner. Exempel är röntgenkristallografi, kärnspinresonansspektroskopi och elektronmikroskopi.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar av experimentella specialister, laborationer samt egna studier av aktuell litteratur. Under kursens gång kommer du att förbereda föreläsningar, designa experiment, skriva laboratorierapporter och skriva en kort uppsats om ett eget valt ämne.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avslutade och godkända kurser om 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet, varav minst 45 hp ska vara inom ämnet kemi inklusive godkänt resultat på kurs KEM060, Biokemi 1 (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Kandidatprogram i läkemedelskemi (N1LMK)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)
  • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL)
  • Masterprogram i biologi (N2BIO)
  • Masterprogram i molekylärbiologi (N2MBI).

Du kan också läsa kursen som fristående kurs.

Kursen ger dig relevant expertis inom bioteknikområdet. Framtida jobb kan till exempel finnas inom läkemedelsindustrin, bioteknikföretag, tillsynsmyndigheter med mera.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler