Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Barn- och ungdomsvetenskapliga perspektiv på globalisering och digitalisering

Kurs
PDA510
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19353
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

I kursen fokuseras barns och ungas villkor i en globaliserad och digitaliserad värld.

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom förskola, fritidsverksamhet, grundskola eller kultur- och socialpedagogiska barn- och ungdomsverksamheter, eller har en grundutbildning inom dessa områden och är intresserad av frågor som migration och digitalisering. 

I kursen fokuserar vi på barns och ungas villkor i en globaliserad och digitaliserad värld och hur globalisering och digitalisering på olika sätt utmanar en traditionell syn på barn och unga i och utanför utbildningssammanhang. Vi studerar globalisering och digitalisering utifrån pedagogiska, kritiska och kulturteoretiska perspektiv, samt utifrån barns och ungas aktörskap. 

Vi kommer också att presentera och problematisera kommunala och statliga myndigheters uppdrag och samverkan för att skapa ramar för barns och ungdomars vardagsliv med särskilt fokus på etiska ställningstaganden. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och projektgruppsarbeten.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.