Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Arkeologi: Fortsättningskurs

Kurs
AE1222
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22101
Ansökan stängd

Om utbildningen

Under fortsättningskursen får du möjlighet att fördjupa dig i arkeologiämnet. Vi studerar arkeologins teoribildning, dess undersöknings- och dokumentationsmetodik samt dess användning och betydelse i samhället. I olika undervisningsmoment, inklusive fältarbeten, lär du dig om tekniska hjälpmedel och att kritiskt värdera arkeologiska källmaterial, teorier och metoder. Under kursen behandlar vi även kulturmiljövård – dess samtidspolitiska och etiska dimensioner liksom kommunikation av kunskap om det förflutna till det omgivande samhället – samt den antikvariska verksamhetens historia. Kursen består av fyra delkurser: 1. Arkeologin i samhället (7 hp), 2. Metod och tolkningsproblematik (7 hp), 3. Arkeologisk fältverksamhet (8 hp) samt 4. Självständigt arbete (8 hp). Under det självständiga arbetet formulerar och utför du en mindre forskningsuppgift där du tillämpar den kunskap du tillgodogjort dig i föregående delkurser. Detta arbete redovisas i skriftlig form och ventileras vid ett avslutande seminarium. I den nätbaserade kursen ingår fysiska träffar i samband med kursstart, samt ett obligatoriskt fältmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs Arkeologi: Grundkurs (30 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

En utbildning till arkeolog ger möjlighet att jobba inom många olika delar av kulturmiljösektorn, med fältarbete, handläggning, utställningar och pedagogiskt arbete osv. Som fältarkeolog planerar, leder och genomför du arkeologiska undersökningar. Du gör också inventeringar då du kartlägger fornlämningar som sedan förs in i fornlämningsregistret. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. Analyser av fynden kan bland annat berätta hur gamla de är, hur de använts osv. Många arkeologer är anställda vid museer men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser, riksantikvarieämbetet eller privata företag.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.