Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Antikvetenskapligt självständigt examensarbete

Kurs
AN2021
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12057
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen fokuserar på vetenskapligt textförfattande. Du kan läsa den som fritt vald kurs på avancerad nivå eller som momentet självständigt arbete i inom ramen för din magister- eller masterexamen. Kursen syftar till att fördjupa din förmåga att självständigt bedriva samt att skriftligt och muntligt förmedla antikvetenskaplig forskning i enlighet med god akademisk tradition. Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Under kursen belyser vi teoribildning och metodologiska utmaningar i relation till specifika källor, frågeställningar och kontexter. Lejonparten består i att –med bistånd av handledare – tillämpa förvärvade kunskaper i ett skriftligt examensarbete. Under ett avslutande seminarium ventilerar du arbetet samt opponerar på dina kollegors arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med Antikens kultur och samhällsliv som huvudområde samt 60 hp kurser på avancerad nivå inom samma huvudområde.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.