Länkstig

Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs

Kurs
AN1111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12000
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12002
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de antika civilisationerna, främst den grekiska och den romerska, som utgör vårt gemensamma europeiska kulturarv. Därtill ger kursen kännedom om det vetenskapliga forskningsläget samt teorier och metoder inom antikstudiet. Vi undersöker antikens historia, bildkonst, arkitektur, religion samt litteratur och filosofi. Vidare ger kursen insikter i sociala strukturer, exempelvis mäns och kvinnors villkor i de antika samhällena. För den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.