Länkstig

Ämneslärarexamen inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL) möjligheten att studera mot en ämneslärarexamen inom en mängd olika ämnen.

För att kunna antas mot ovanstående examina i VAL krävs att du,

  • är verksam som lärare i en omfattning av minst 50 % i det ämne/ämnen och årskurser som den sökta examen avser. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget. 
  • kan nå en lärarexamen inom utbildningens maximala poängram 120 hp och att VAL vid Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser som krävs för aktuell examen.
     

För att kunna antas till VAL behöver du minst 60 hp tidigare studier som kan användas i examen, exempelvis relevanta ämnesstudier eller en tidigare påbörjad lärarutbildning. Om du varit verksam som lärare i ditt ämne under minst två år på minst halvtid kan du komma att genomgå en prövning i syfte att undersöka om reell kompetens kunde ligga till grund för tillgodoräkning inom utbildningen. Godkänd prövning kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Om du är aktuell för prövning kommer du kontaktas av handläggare.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Kurser inom de lärarförberedande delarna av utbildningen ges vanligtvis på halvfart och med flexibla studieformer. Kompletterande ämnesstudier kan innebära campusförlagda helfartsstudier. Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.

Kontakt

Postadress:
VAL Göteborgs universitet
Box 300, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30.