Länkstig

Ämneslärarexamen inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL) möjligheten att studera mot en ämneslärarexamen inom en mängd olika ämnen.

För att kunna antas mot ovanstående examina i VAL krävs att du,

 • är verksam som lärare i det ämne/ämnen och årskurser som den sökta examen avser.
 • kan nå en lärarexamen inom utbildningens maximala poängram 120 hp och att VAL vid Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser som krävs för aktuell examen.

För att kunna antas till VAL behöver du  minst 60 hp tidigare studier som kan användas i examen. Exempelvis relevanta ämnesstudier eller en tidigare påbörjad lärarutbildning. Om du varit verksam som lärare i ditt ämne under minst två år på minst halvtid kan du komma att genomgå en prövning i syfte att undersöka om reell kompetens kunde ligga till grund för tillgodoräkning inom utbildningen. Godkänd prövning kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Om du är aktuell för prövning kommer du kontaktas av handläggare.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Kurser inom de lärarförberedande delarna av utbildningen ges vanligtvis på halvfart och med flexibla studieformer. Kompletterande ämnesstudier kan innebära campusförlagda helfartsstudier. Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.

Ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen i VAL vid Göteborgs universitet:

 • Arabiska
 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Filosofi
 • Franska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott-och hälsa
 • Japanska
 • Juridik
 • Kemi
 • Kinesiska

 • Latin
 • Matematik
 • Musik
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religion
 • Ryska
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Sociologi
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teater
 • Teknik
 • Tyska

 

I VAL vid Göteborgs universitet kan du inte läsa mot en examen i så kallade vissa ämnen.

Se vilka ämnen detta gäller

Du kan endast läsa mot en ämneslärarexamen i språk som ges upp till 90 hp vid Göteborgs universitet.

Se vilka språk detta gäller