Länkstig

Algoritmer

Kurs
DIT093
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18675

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper om:

 • Vad är en effektiv algoritm?
 • Verktyg för analys av algoritmer. O-notation. Analysera loopar och rekursiva anrop. Lösa rekursionekvationer.
 • Datastrukturer och algoritmer. Granskning av grundläggande datastrukturer.
 • Kombinera datastrukturer. Merge-and-find.
 • Grafalgoritmer.
 • Giriga algoritmer.
 • Divide-and-conquer.
 • Dynamisk programmering.
 • Backtracking och Implicita sökträd. Branch-and-bound.
 • Kort introduktion till lokala sök-och approximationsalgoritmer.
 • Grundläggande komplexitetsteori. Komplexitetsklasserna P, NP och NPC, reduktioner. Exempel på NP-fullständiga problem. Att hantera svåra problem.
 • Kort introduktion till andra designtekniker: lokal sökning, approximationsalgoritmer, randomiserade algoritmer, förbehandling, nätverksflöde.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet är avklarade kurser om 120 hp i ämnet datavetenskap eller matematik, inklusive; 7,5 hp diskret matematik (DIT984 Diskret matematik för datavetare, eller delkursen Inledande algebra i MMG200 Matematik I eller motsvarande), ytterligare 15 hp matematik, 7,5 hp imperativ eller objektorienterad programmering (DIT013 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande), ytterligare 7,5 hp programmering, 7,5 hp datastrukturer (DIT962 Datastrukturer, DIT375 Python for Data Scientists eller motsvarande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOELF, IELTS.   Från HT2023 gäller: Förkunskapskravet är avklarade kurser om 120 hp i ämnet datavetenskap eller matematik, inklusive; 7,5 hp diskret matematik (DIT984 Diskret matematik för datavetare, eller delkursen Inledande algebra i MMG200 Matematik I eller mosvarande), ytterligare 10 hp matematik, 7,5 hp imperativ eller objektorienterad programmering (DIT013 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande), ytterligare 7,5 hp programmering, 7,5 hp datastrukturer (DIT962 Datastrukturer, DIT375 Python for Data Scientists eller motsvarande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOELF, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.