Göteborgs universitet
Bild
Samarbete över ett bord.
Länkstig

Hållbar internationalisering

Göteborgs universitet attraherar studenter och lärare från hela världen. Detta genomsyrar även Institutionen för social arbete som har ett tydligt fokus på globalisering och internationella samarbeten, både i forskning och i studier.

Internationella samarbeten

Vi erbjuder en spännande utbildnings- och forskningsmiljö och välkomnar internationella och svenska akademiker till samarbeten och nätverk i syfte att skapa innovativa, utvecklande och samarbeten.

Med mer än 125 anställda lärare och forskare, 1 500 studenter och närmare 30 doktorander skapar vi en kreativ och intellektuell miljö. Seminarieserier med såväl doktoranders forskningspresentationer som högre seminarier pågår under hela året.

Utbytesstudier

Vi stödjer aktivt studenter som vill sätta en internationell prägel på sin utbildning, oavsett om det handlar om en VFU-period utomlands, att skriva sin uppsats utomlands eller läsa teorikurser. 

Studenter vid våra avtalsuniversitet kan studera som utbytesstudenter vid vår institution och då välja kurser inom hela fakultetsutbudet för inkommande studenter. Vi erbjuder en kurs om globala perspektiv på socialt arbete på grundnivå, samt flera kurser på avancerad nivå, som en del av vårt Master's Programme in Social Work and Human Rights.

Avtal för studier både inom och utanför Europa 

Institutionen har flera starka internationella samarbeten som utvecklats genom åren och där ett utvecklat stöd finns för studenter både avseende mottagande och uppföljning. Erasmus-avtal finns med många lärosäten inom Europa. Aktuella avtal varierar och hittas i Studentportalen för redan antagna studenter.

Flera utom-europeiska avtal finns också, varav några startats som Linnaeus-Palme projekt för att sedan utvecklas. Ett exempel på detta är University of Rwanda som vi numera har samarbete med även inom forskarutbildningen.

Samarbeten inom forskning

Våra forskare ingår i en mängd olika internationella nätverk inom ramen för sina kompetensområden.

Sedan 2021 är Marianne Hester, professor vid Centre for Gender and Violence Research, Bristol University, UK, affilierad professor vid institutionen. Hester's forskningsområde är "Gender, Violence and International Policy". Hon är en ledande forskare inom området könsrelaterat våld i såväl UK som internationellt.

Läs om Marianne Hester på University of Bristols hemsida (bristol.ac.uk)
 

Bild
Professor Marianne Hester
Professor Marianne Hester
Foto: University of Bristol