Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Mats Jönsson - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mats Jönsson

Professor

Mats Jönsson
Professor
Filmvetenskap
Akademisk grad: Docent,
mats.jonsson@gu.se
031-786 6164

Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Avdelningen för estetik vid Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Mats Jönsson

Filosofie doktorsexamen vid Lunds universitet (LU) 2004. Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet 2005–2011. Forskarassistent i filmvetenskap vid LU 2006–2010. Docent i filmvetenskap vid LU 2009. Universitetslektor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet (GU) 2015. Professor i filmvetenskap vid GU 2016.

 

FORSKNING OCH FORSKNINGSPROJEKT

Åren 2006–2009 ingick jag i det av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierade forskningsprojektet "Filmen och den svenska välfärdsstaten". I februari 2010 inledde jag ett ettårigt forskningsprojekt, "Svensk reklam i press och film 1930–1960", finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Perioden 1 augusti 2010 – 31 december 2014 var jag deltidsanställd vid Lunds universitet som informationsansvarig, redaktör och forskningssamordnare inom det EU-finansierade projektet "Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund" (www.oresund.org/css). Perioden 1 januari 2011 – 31 december 2014 genomförde jag forskningsprojektet "Institutionell estetik: SF-journalens stil och funktion 1930–1960", finansierat av RJ (http://anslag.rj.se/sv/anslag/41633). Sedan 2016 arbetar jag främst med det fakultetsövergripande samverkansprojektet "Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS400)", som bland annat finansieras av Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond och Anna Ahrenbergs fond.

Min forskning är kultur- och mediehistorisk. Utifrån begrepp som mediekultur, makt, identitet, etik och estetik studerar jag bildmediernas roll och funktion i samhället. Mina delprojekt sträcker sig från journalfilmens betydelse för andra mediers nyhetsförmedling och reklamfilmens platsspecifika marknadsföring, över informations- och skolfilmens roll i modern pedagogik och retorik samt valfilmens inverkan på politikens medialisering och amatörfilmens identitetsskapande funktion, till beställningsfilmens sociopolitiska genomslag och lokala mediers självbilder.

Inledningsvis koncentrerades min forskning på svenska förhållande, men år 2012 initierade jag två tvärvetenskapliga internationella forskarnätverk som genomför större jämförande undersökningar. I det första, Scandinavian Media Culture 1814–2014 (SMC), studeras den nordiska mediekulturen komparativt och interdisciplinärt över längre perioder. För närvarande ingår 25 nordiska forskare och hittills har tre mindre konferenser genomförts. Under 2016 kommer arbetet med en första publikation att inledas. I det andra nätverket, The Newsreel Research Network (TNN), ingår 30 forskare från tolv nationer och fyra mindre konferenser har hittills genomförts. För närvarande redigerar jag den första större internationella forskningspublikationen om journalfilm inom TNN tillsammans med två kolleger. Boken, International Companion to Newsreel Studies, utges av Palgrave MacMillan under 2017. Inom kort kommer TNN även lansera en egen hemsida, som kommer att kopplas till Kulturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Hittills har verksamheten inom dessa båda nätverksprojekt finansierats med medel från bland andra Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Einar Hansens forskningsfond, Crafoordska stiftelsen och Letterstedska kulturfonden.

 

UNDERVISNING

Min pedagogiska grundsyn förespråkar en gemensam lärandeprocess som förmedlar historiska, teoretiska och metodologiska perspektiv på vår mediekulturella dåtid, nutid och framtid. Jag betraktar seminariet som den mest kunskapsgenererande undervisningsformen. Det är där studentens självreflekterande och självkritiska arbete utvecklas, och det är även där undervisningens progression säkras genom ständig fördjupning och diskussion. Min lärarambition är att ständigt försöka höja studenternas förmåga att tillvarata, systematisera och kommunicera sin kunskap och sina erfarenheter såväl i grupp som enskilt. Jag har också alltid strävat efter att samarbeta nära andra ämnen. Samtliga sex antologier jag redigerat har exempelvis implementerats i pågående undervisning, ofta med skribenter från andra ämnesområden som gästande föreläsare. På så sätt har studenterna kontinuerligt fått en bred och aktuell bild av rådande forskningsläge inom flera discipliner.

 

HANDLEDNING

Jag är eller har varit handledare till sju doktorander, varav en disputerade 2 juni 2007, en 9 december 2011 och en 22 april 2014.


UPPDRAG

Jag sitter i redaktionsråden för den fackgranskade bokserien Mediehistoriskt arkiv (http://mediehistorisktarkiv.se/)  samt för Kungliga bibliotekets och Svenska Filminstitutets användargränssnitt www.filmarkivet.se.

 

PUBLIKATIONER OCH FÖREDRAG

Jag har skrivit tre mongrafier, redigerat sex antologier samt publiceras återkommande i internationellt fackgranskade tidskrifter och antologier. På senare tid har jag bland annat publicerat ett kapitel i den första tyskspråkiga antologin om amatörfilm: http://cup.columbia.edu/book/abenteuer-alltag/9783901644634, en artikel om kortfilmen On Suffocation i tidskriften Short Film Studies:  http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=2958/ samt ett kapitel i en internationell antologi om nordisk film om relationen filmbransch och stat i Sverige 1920–1960: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118475259.html.

För mer information om mina publikationer och föredrag de senaste tio åren, se länken Mitt CV nedan.

 

 

Senaste publikationer

Introduction
Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel
Researching Newsreel: Local, National and Transnational Case Studies / edited by Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel., Cham, Springer International Publishing - Palgrave Macmillan , Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Screening War and Peace: Newsreel Pragmatism in Neutral Sweden, September 1939 and May 1945
Åsa Bergström, Mats Jönsson
Researching Newsreels: Local, National and Transnational Case Studies / Chambers, Ciara, Jönsson, Mats, Vande Winkel, Roel (eds.), Cham, Springer International Publishing - Palgrave Macmillan , Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Researching newsreels: Local, National and Transnational Case Studies
Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel
Cham, Palgrave Macmillan , Samlingsverk 2018
Samlingsverk

Regarding Human Violence: The Hard Impact of Cinematic Soft Power
Mats Jönsson
Short Film Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Non -Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960: Pragmatic Governance and Consensual Solidarity in a Welfare State
Mats Jönsson
A Companion to Nordic Cinema / edited by Mette Hjort and Ursula Lindqvist, Malden, Ma., Wiley-Blackwell, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Patriotische Projektionen: Eine Kontextualisierung der schwedischen Amateurfilmkultur 1910–1960
Mats Jönsson
Abenteur Alltag: Zur Archäologie des Amateurfilms. Siegfried Mattl, Carina Lesky, Vrääth Öhner, Ingo Zechner (red.), Wien, Österreichisches Filmmuseum, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 7 av 7

2018

Introduction
Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel
Researching Newsreel: Local, National and Transnational Case Studies / edited by Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel., Cham, Springer International Publishing - Palgrave Macmillan , Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Screening War and Peace: Newsreel Pragmatism in Neutral Sweden, September 1939 and May 1945
Åsa Bergström, Mats Jönsson
Researching Newsreels: Local, National and Transnational Case Studies / Chambers, Ciara, Jönsson, Mats, Vande Winkel, Roel (eds.), Cham, Springer International Publishing - Palgrave Macmillan , Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Researching newsreels: Local, National and Transnational Case Studies
Ciara Chambers, Mats Jönsson, Roel Vande Winkel
Cham, Palgrave Macmillan , Samlingsverk 2018
Samlingsverk

2017

2016

Regarding Human Violence: The Hard Impact of Cinematic Soft Power
Mats Jönsson
Short Film Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Non -Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960: Pragmatic Governance and Consensual Solidarity in a Welfare State
Mats Jönsson
A Companion to Nordic Cinema / edited by Mette Hjort and Ursula Lindqvist, Malden, Ma., Wiley-Blackwell, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

Patriotische Projektionen: Eine Kontextualisierung der schwedischen Amateurfilmkultur 1910–1960
Mats Jönsson
Abenteur Alltag: Zur Archäologie des Amateurfilms. Siegfried Mattl, Carina Lesky, Vrääth Öhner, Ingo Zechner (red.), Wien, Österreichisches Filmmuseum, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Visar 1 - 7 av 7

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?