Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Anette Skårner

Universitetslektor

Anette Skårner
Universitetslektor
psykosocialt arbete, missbruksfrågor
Akademisk grad: Docent,
anette.skarner@socwork.gu.se
031-786 1605
0701-759558

Rumsnummer: D438
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 , 41123 Göteborg
Arbetsuppgifter: undervisning, forskning


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socwork.gu.se
socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888

Besöksadress: Sprängkullsgatan 25 , 405 30 Göteborg

Om Anette Skårner

Bakgrund
Jag är socionom och har tidigare arbetat kliniskt i många år inom missbruks- och beroendevården, bland annat som fältarbetare med uppsökande verksamhet och som kurator inom psykiatrisk öppenvård.

Forskningsintressen
Mina centrala forskningsområden är missbruk, sociala nätverk och behandling/klientskap. Gemensamt för mitt sätt att närma mig dessa områden är ett intresse för företeelser och processer i spänningsfältet mellan individen och den omgivande sociala kontexten.

Pågående projekt
◾”Att mäta personliga nätverk; utveckling av ett instrument baserat på nätverkskartan” Genomförs tillsammans med professor Arne Gerdner, Hälsohögskolan i Jönköping samt samt professor Stig Holmberg och docent Anita Håkansson Mittuniversitetet.
Finansiär: FAS.

◾”Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk”. Genomförs tillsammans med forskare vid Malmö högskola; professor Bengt Svensson och professor Sven-Axel Månsson.
Finansiär: VR.

◾I gränslandet mellan hem och institution: Hyresgästerna perspektiv på att ha bostad med särskild service”
Finansiär: FoUiVäst/GR

Avslutade projekt
◾Skilda världar? En studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk. Avhandlingsarbete, 2002

◾LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk. Projektet finansierades av Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd.

◾Är droger coolt? En studie av ungdomars navigeringsstrategier i det svenska droglandskapet. Projektet genomfördes tillsammans med professor Sven-Axel Månsson, Malmö högskola, hälsa och samhälle och fil mag Ylva Donning institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Projektet finansierades av Mobilisering mot narkotikas forskningssatsning

◾”En påtvingad relation? – en studie av kontaktmannaskapet
inom LVM-vården” Projektet genomfördes tillsammans med fil dr Leila Billquist, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Projektet finansierades av Statens institutionsstyrelses vetenskapliga råd.

Undervisning
Min pedagogiska erfarenhet omfattar samtliga nivåer i institutionens verksamhet, framförallt i kurser med fokus på psykosocialt arbete och missbruk. Handledning av studenter på grund-, master- och forskarutbildningsnivå.

Ansvarar för kursen ”Handledning i psykosocialt arbete 45 hp, en klinisk vidareutbildning på avancerad nivå. Ansvarig för institutionens ”motprestationer” till yrkesverksamma socionomer som har uppdrag som handledare under utbildningens verksamhetsförlagda del, bland annat forskningsdagar och kurser.

Jag medverkar även i olika tvärvetenskapliga utbildningsprojekt med anknytning till mitt forskningsområde, bland annat i en missbrukskurs som ingår i Masterprogrammet i kriminologi vid sociologiska institutionen.

Under de senaste åren har jag varit engagerad i uppbyggandet av ett tvärvetenskapligt masterprogram i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete som startade hösten 2011, där jag är en av de programansvariga.

Samverkan
Förutom forskning och undervisning ser jag samverkan med det sociala yrkesfältet som en central uppgift. Jag har stort intresse för kliniskt socialt arbete och har kontinuerligt under min yrkesverksamma tid genom olika engagemang; föreläsningar och seminarier vid konferenser och utbildningsdagar för yrkesverksamma inom området, handledning av utvecklings- och utvärderingsprojekt, klinisk handledning och konsultation inom såväl klientrelaterat arbete som arbetsledning och organisationsfrågor, försökt bidra till det sociala arbetets utveckling, och till att skapa och utveckla kontaktytor mellan universitet och fält dvs. mellan forskning och praktik.

Uppdrag (pågående)
◾Ingår i expertgrupp vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har i uppdrag att ta fram underlag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

◾Styrelseuppdrag inom IRIS Utvecklingscenter, en stiftelsebaserad verksamhet som bedriver behandling för människor med missbruks- och annan livsproblematik samt FoU-verksamhet.

◾Medlem i Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB), tvärvetenskapligt forskarnätverk inom Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor

◾Medlem i Sonad, nationellt socialvetenskapligt nätverk inom alkohol och drogforskning

◾Medlem i Forskningsprogrammet Kön och sexualitet i socialt arbete (KÖSSA) Malmö högskola

◾Referee uppdrag för Nordic Journal of Alkohol and Drugs och The Journal of Social Intervention: Theory and Practice

Senaste publikationer

Den motspänstiga akademikern : festskrift till Ingrid Sahlin
Björn Andersson, Frida Petersson, Anette Skårner
Malmö, Égalité, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

Stackare eller skurk – från myndighetsbedömning till anhörigrelation
Björn Andersson, Anette Skårner
Andersson B., Petersson F., Skårner A. (red.). Den motspänstiga akademikern: festskrift till Ingrid Sahlin , Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

'Better safe than sorry': Women’s stories of sex and intimate relationships on the path out of drug abuse
Anette Skårner, Sven-Axel Månsson, Bengt Svensson
Sexualities, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Support or withdraw? – the ambivalent position of people who have persons with drug abuse in the close family.
Björn Andersson, Anette Skårner
Conference on social work research. Lund, School of Social Work: 23-24 May 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Alkohol- och drogrelaterad forskning Institutionen för socialt arbete
Frida Petersson, Anette Skårner, Björn Andersson, Weddig Runquist, Johan Lindwall et al.
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (SONAD), årlig konferens i Göteborg 16 – 17 maj 2016, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

I gränslandet mellan hem och institution: boende för psykiskt funktionshindrade då och nu
Gunilla Framme, Anette Skårner
Petersson Frida, Davidsson Tobias (red) Social exkludering, perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Slutrapport Trestad2. Del A: Genomgång av delprojekt och samlad bedömning.
Björn Andersson, Anette Skårner, Johanna Gripenberg, Anders Tengström
Göteborg, University of Gothenburg, Rapport 2015
Rapport

Visar 1 - 10 av 36

2017

Den motspänstiga akademikern : festskrift till Ingrid Sahlin
Björn Andersson, Frida Petersson, Anette Skårner
Malmö, Égalité, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

Stackare eller skurk – från myndighetsbedömning till anhörigrelation
Björn Andersson, Anette Skårner
Andersson B., Petersson F., Skårner A. (red.). Den motspänstiga akademikern: festskrift till Ingrid Sahlin , Malmö, Égalité, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

'Better safe than sorry': Women’s stories of sex and intimate relationships on the path out of drug abuse
Anette Skårner, Sven-Axel Månsson, Bengt Svensson
Sexualities, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Support or withdraw? – the ambivalent position of people who have persons with drug abuse in the close family.
Björn Andersson, Anette Skårner
Conference on social work research. Lund, School of Social Work: 23-24 May 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Alkohol- och drogrelaterad forskning Institutionen för socialt arbete
Frida Petersson, Anette Skårner, Björn Andersson, Weddig Runquist, Johan Lindwall et al.
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (SONAD), årlig konferens i Göteborg 16 – 17 maj 2016, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

I gränslandet mellan hem och institution: boende för psykiskt funktionshindrade då och nu
Gunilla Framme, Anette Skårner
Petersson Frida, Davidsson Tobias (red) Social exkludering, perspektiv, process, problemkonstruktion, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

Slutrapport Trestad2. Del A: Genomgång av delprojekt och samlad bedömning.
Björn Andersson, Anette Skårner, Johanna Gripenberg, Anders Tengström
Göteborg, University of Gothenburg, Rapport 2015
Rapport

Visar 1 - 10 av 36

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2017-04-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?