Bild
Illustration som visar två personer som samtalar.
Foto: Bild: Kristina Edgren
Länkstig

Scholars at Risk Sverige får fem miljoner från Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad

Riksbankens Jubileumsfond väljer att uppmärksamma sin avgående styrelseordförande genom ett bidrag på fem miljoner kronor till den svenska sektionen av Scholars at Risk-Sverige.
– Det är extra glädjande eftersom det är andra gången de stödjer oss. Det skickar en signal om hur viktiga de här frågorna är, säger Karolina Catoni, vid Göteborgs universitet, nationell koordinator för SAR-Sverige.

Scholars at Risk ger skydd åt riskutsatta forskare genom att erbjuda akademiska fristäder vid lärosäten utanför hemlandet. Fristaden innebär en tidsbegränsad anställning som gästforskare eller gästlärare.

– Situationen i länder som exempelvis Turkiet, Syrien och Jemen har medfört en stor ökning av forskare i behov av skydd. Den här yrkeskategorin blir mer och mer utsatt, säger Karolina Catoni.

14 placeringar i Sverige

Den svenska sektionen SAR-Sverige har funnits sedan 2016, och består av 21 svenska lärosäten tillsammans med Vitterhetsakademin som associerad partner. Hittills har de svenska lärosätena kunnat skapa 14 placeringar för riskutsatta forskare.

Riksbankens Jubileumsfond har tidigare beviljat sex miljoner kronor för att delfinansiera placeringar av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap med upp till 50 procent av kostnaderna. När styrelseordförande Maarit Jänterä-Jareborg nu avgår väljer stiftelsen att uppmärksamma henne genom att stödja SAR-Sverige med ytterligare fem miljoner kronor. De svenska lärosäten som ingår i nätverket kan därmed även fortsatt söka delfinansiering för mottagandet av SAR-forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Fortfarande verksamma vid svenska lärosäten

Göteborgs universitet koordinerar den svenska sektionen av Scholars at risk, och hittills har lärosätet tagit emot sex riskutsatta forskare.

– Genom Scholars at Risk har de fått möjlighet att lämna sina hemländer. De är alla kvar inom högre utbildning och forskning och fyra av dem är fortfarande verksamma vid svenska lärosäten, säger Karolina Catoni.

Läs mer om Scholars at Risk