Bild
Karta över Afghanistan
Foto: Erika Wittlieb, Pixabay
Länkstig

Forskare från Afghanistan får akademiska fristäder i Sverige

Publicerad

Sida har beslutat att finansiera ett nationellt stödprogram för forskare från Afghanistan. Initiativet kommer från Scholars at Risk - Sverige, som samordnas från Göteborgs universitet.

– Svenska lärosäten behöver ta sitt solidariska ansvar för att skydda afghanska forskare. Vi måste se till att forskarsamhället bevaras och fortsätter utvecklas inför ett framtida, demokratiskt Afghanistan, säger rektor Eva Wiberg.

Talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 blev förödande för landets universitet, med riktade, våldsamma attacker mot både studenter och personal. Det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) har sedan dess fått in ansökningar om stöd från över 1 500 forskare från landet, och har gått ut med en vädjan till sina medlemmar om att välkomna forskare från Afghanistan vid sina lärosäten.

– Akademiker inom ämnesområden som inte godtas av talibanerna fruktar för sina liv, och hela forskningsdiscipliner är i fara på grund av avsaknad av nationell finansiering och svårigheter att verka i landet, säger Karolina Catoni, kontaktperson för SAR-Sverige, vid Göteborgs universitet.

På initiativ av SAR-Sverige har nu Sida beslutat att under åren 2022−2024 finansiera ett stödprogram i Sverige. Det ger ett tiotal riskutsatta forskare från Afghanistan tillfälliga akademiska fristäder vid något av de 22 svenska lärosäten som är medlemmar i Scholars at Risk.

– Med Sidas finansiering får den svenska högskolesektorn goda möjligheter att ta emot akademiker från Afghanistan. Hittills har ungefär femton svenska lärosäten meddelat sitt intresse, säger Karolina Catoni.

Att ta emot en riskutsatt forskare innebär i de flesta fall att forskaren erbjuds en tidsbegränsad anställning som gästforskare. Stödprogrammet gör det möjligt för svenska lärosäten att ansöka om 70 procent av kostnaderna för mottagande av en forskare från Afghanistan hos SAR-Sverige. Göteborgs universitet står som anslagsförvaltare av de totalt 17 miljoner kronor som ryms inom stödprogrammet.

Scholars at Risk

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk som verkar för akademisk frihet och ger skydd åt riskutsatta forskare. Göteborgs universitet tar, sedan 2015, regelbundet emot riskutsatta forskare från SAR.

Läs mer

Kontakt

Karolina Catoni, SAR-Sverige, telefon: 031−786 2679, 076–618 2679, e-post: karolina.catoni@gu.se