Länkstig

Ulla-Carin Lundgren

Miljöansvarig/samordnare

Fakultetskansliet för
naturvetenskap
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Ulla-Carin Lundgren

Ullika Lundgren är miljösamordnare.

Arbetsuppgifter:

  • Leder miljöledningsarbetet samt fakultetens miljöråd.