Länkstig

Ulla-Carin Lundgren

Miljöansvarig/samordnare

Fakultetskansliet för
naturvetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90
Postadress
Box 466
405 30 Göteborg

Om Ulla-Carin Lundgren

Ullika Lundgren är miljösamordnare.

Arbetsuppgifter:

  • Leder miljöledningsarbetet samt fakultetens miljöråd.