Länkstig

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 466
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 19
41390 Göteborg


Om Fakultetskansliet för naturvetenskap

Fakultetskansliet för naturvetenskap ger stöd till fakultetens styrelse och ledning samt verksamheten vid institutioner och infrastrukturer. Kansliets uppgift är att verka för att den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid Naturvetenskapliga fakulteten får det verksamhetsstöd dessa kärnområden behöver. Kansliet är en specialistfunktion vars uppgifter bland annat består av:

Planering
Uppföljning
Stöd till beredningsgrupper och nämnder
Handläggning av ärenden och remisser
Administrativt verksamhetsstöd
Intern och extern kommunikation
Samverkan
Internationalisering

Välkommen att kontakta oss!