Länkstig

Ulla Carlsson

Professor

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Ulla Carlsson

Ulla Carlsson är professor i medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet sedan 2006. Hon var tidigare direktör för NORDICOM och grundare av tidskriften Nordicom Review, Nordicom Book Series samt the International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

2015 utnämndes hon till UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet.

Ulla Carlsson har publicerat ett antal böcker om yttrandefrihet; medieutveckling; journalisters säkerhet; mediestatistik; mediehistoria; mediepolitik; medie- och informationskunnighet (MIK); etc.

Hon har innehaft styrelseposter i flera internationella forskningsorganisationer och kommittéer och varit medlem i ledande medietidskrifters redaktioner. Ulla Carlsson har också haft expertuppdrag för bl.a. UNESCO, FN, EU, Nordiska Ministerrådet, Svenska Unescorådet, den svenska regeringen och ett antal olika myndigheter.

Ulla Carlsson utnämndes till hedersdoktor vid Tammerfors universitet 2014 och Lunds universitet 2015. Hon tilldelades Wahlgrenska priset 2006, SMID-prisen 2014 (Danmark), Svenska UNESCO-priset och Monismanien yttrandefrihetspris 2019.