Länkstig

Thomas Zack

Universitetslektor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Fax
031-786 28 49
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
41262 Göteborg
Rumsnummer
3088
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Thomas Zack

Jag är en universitetslektor i geokemi. Jag har mer än 20 års erfarenhet i utveckling av analysmetoder, särskilt med avseende på LA-ICP-MS, och min främsta motivation är att arbeta tvärvetenskapligt med kollegor inom ett brett spektrum av ämnen. Även om pågående projekt omfattar så bredda områden som arkeologi och kosmokemi, är det för närvarande mycket viktigt att fokusera på dessa delvis överlappande ämnen:

- Marina mineraler som arkiv för klimatförändringar (stora ansträngningar riktas mot glaukonit, inom ett stort internationellt konsortium som finansieras av ARC och som leds av University of Adelaide, Australien).

- Karaktärisering och bättre förståelse av gröna metallfyndigheter; samarbete med universitet och prospekteringsföretag runt om i världen; finansiering av Doktoranden Axel Sjöqvist (2016-2021) från VR och SGU.

- Tillhandahålla toppmoderna analysfaciliteter för forskningsverksamhet med anknytning till geotermisk energi och bättre förståelse av Fennoskandiens termiska historia; finansiering från Carl-Trygger-stiftelsen.

De flesta av dessa forskningsaktiviteter är möjliga tack vare en unik kombination av idealiska förhållanden vid Göteborgs universitet: (1) vi var det första geovetenskapliga institutet som riktade uppmärksamheten mot att koppla ihop laserablation och en ny teknik kallad ICP-MS/MS, och (2) en hängiven grupp lärare och begåvade studenter som arbetar nära tillsammans i mikrogeokemigruppen. Särskilt de nu omvälvande upptäckterna av att använda in-situ beta-sönderfall-dateringsmetoder (Rb-Sr, Re-Os, etc.) hade i stor utsträckning sitt ursprung här vid Göteborgs universitet. Eftersom allt fler institut runt om i världen engagerar sig i detta ämne har jag dock slagit mig ihop med en mycket större forskargrupp vid University of Adelaide, där jag är knuten som Visiting Research Fellow sedan 2018.

För studenter:

Jag har en stark önskan att lära ut grundläggande begrepp inom geovetenskap, med målet att spänna över alla fyra dimensioner som detta område har att erbjuda: från aktuella ämnen som klimatförändringar ända ner i djup tid till början av vårt solsystem; och från storskaliga processer på jorden som bergsbyggande ner i rumslig skala till mineralobservationer på mikroskopisk skala. Här vill jag till fullo utnyttja de fördelar som Göteborgs universitet har att erbjuda: enastående bergarter även inom stadens gränser och analysanläggningar i världsklass som kan användas redan av kandidatstudenter efter lämplig utbildning. Om du letar efter ett ämne för en kandidat- eller magisteruppsats, kom gärna förbi mitt kontor!

Kurser som för närvarande undervisas av mig:

  • Geokemi (GVG 380); tredje året på kandidatnivå.
  • Geosystemvetenskap (GVO340); kandidatkurs, där jag undervisar i aspekter som rör fast jord.
  • Avancerad geokemi (GVG490); masterkurs, vartannat år.
  • Regional geologi (GVG480); masterkurs, vartannat år.
  • Geovetenskaplig exkursion (GV4000); masterkurs, vartannat år; början av 2023 fältkursen 2023 i Oman!