Länkstig

Sofie Lökholm

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sofie Lökholm

Jag är CUL-doktorand på forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning inom pedagogiskt arbete på halvtid. Jag är knuten till Institutionen Pedagogik och Specialpedagogik sedan hösten 2020. Mitt intresse är skolförbättring och ledarskap och i synnerhet processer där förvaltningen arbetar tillsammans med rektorer och personal för att utveckla verksamheten. Jag är även intresserad av elevhälsa och likvärdig utbildning. Min avhandling är inriktad mot förvaltningsnivån i utbildningssystemet. Mina handledare är Ulf Blossing och Klas Andersson.

Min bakgrund är som lärare i grundskolan och som specialpedagog. Jag har skrivit en masteruppsats om särskilt begåvade elever och lärares attityder till särskild begåvning. Jag arbetar på halvtid som kvalitetsstrateg på en barn- och utbildningsförvaltning. Jag deltar i forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap.