Länkstig

Samuel Morsbach

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö marina laboratorium, Laboratorievägen 10
452 96 Strömstad

Om Samuel Morsbach

Doktorand i ekosystemmodellering vid Tjärnö marina laboratorium under handledning av Mats Lindegart och Göran Broström

Mitt mål är att kvantifiera de effekter som havsbaserade vindkraftsparker har på biologisk mångfald och hur de potentiellt kan förändra marina näringsvävar genom att tillämpa olika metoder av ekosystemmodellering. Tanken är en storskalig och holistisk bedömning ur ett ekosystemperspektiv som tar hänsyn till hela livscykeln för dessa installationer. Denna studie bidrar till och vidareutvecklar befintlig kunskap inom ett ganska nytt ämnesområde, delvis med hjälp av redan tillgängliga data och verktyg för marin fysisk planering. Jag är därför mycket intresserad av alla former av samarbete med personer som arbetar inom det breda området offshoreindustrier!

Mitt doktorandprojekt är en del av det tvärvetenskapliga C2B2-projektet (Co-Creating Better Blue) som samlar intressenter från akademi, regering, civilsamhälle och industri för att omvandla marina styrprocesser och hållbart stabilisera den svenska blå ekonomin med hjälp av en samverkansstrategi. Jag planerar därför att även undersöka potentialen för mångsidig användning av havsbaserade vindkraftsparker samt andra interaktioner med potentiellt konkurrerande marina industrier (t.ex. fiske) för att få en heltäckande förståelse för de regionala ekologiska effekterna av den framväxande sektorn för förnybar havsbaserad energi i Sverige.