Länkstig

Ragnar Francén

Professor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ragnar Francén

Lektor och docent i praktisk filosofi. Disputerade 2008 på avhandlingen ”Metaethical Relativism: Against the Single Analysis Assumption". Jag var post doc vid Stockholms universitet 2010-2011, och återvände sedan till Göteborg som forskare och sedan lektor.

Forskning Min forskning handlar till stor del om grundläggande frågor om vad det är att ha moraliska (och andra normativa) värderingar. Vad är det tex att tycka att en handling är moraliskt fel? För mer info, se den engelska sidan.