Länkstig

Ragnar Francén

Universitetslektor

Avdelningen för filosofi och
logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J563
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ragnar Francén

Forskare och docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet sedan 2012. Disputerade 2008 på avhandlingen ”Metaethical Relativism: Against the Single Analysis Assumption”. Jobbade efter disputationen som lektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, samt post doc vid Stockholms universitet 2010-2011.

Forskning Min forskning handlar till stor del om grundläggande frågor om vad det är att ha moraliska värderingar. Vad är det tex att tycka att en handling är moraliskt fel? Ett par exempel:

  • I min avhandling diskuterar jag moralisk relativism, dvs idén att innehållet hos moraliska trosföreställningar varierar från person till person.
  • Jag har försvarat en radikal variant av sådan relativism enligt vilken olika metaetiska analyser av moraliska omdömen är giltiga för olika personer.
  • Hur kan man förstå moralisk oenighet, givet att någon form av moralisk relativism är riktig.
  • Vad är kopplingen mellan att acceptera ett moraliskt omdöme och att vara motiverad att handla i enlighet med omdömet?

Forskningsprojekt Under 2017 påbörjar jag det RJ-finansierade projektet Metaetisk Pluralism. Mellan 2013 och 2016 deltog jag i projektet Generaliserad Expressivism: En undersökning av icke-deskriptivt tänkande och tal. 2010-2012 deltog jag i forskningsprojektet Moralisk Motivation: Evidens and Relevans.

Publikationer