Länkstig

John Eriksson

Universitetslektor

Avdelningen för filosofi och
logik
Telefon
Fax
031-786 48 53
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J562
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om John Eriksson

Intresseområden

Metaetik - i synnerhet frågor i gränslandet mellan språkfilosofi och medvetandefilosofi.

Undervisning Ht-16

Kommunikation och värderingar, Retorik och argumentationsanalys, Nutida praktisk filosofi.