Länkstig

Nils Olsson

Utbildningssamordnare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C676
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Nils Olsson

Sammanställandets logik är en uteslutningsmekanism snarare än inneslutningsmekanism. Det är en fråga om (ur)val. Att dra linjer, (de)markera, och därmed synliggöra, producera och differentiera fält. Ingenting är tillfälligt, likväl är allt kontingent.