Länkstig

Max Boholm

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Max Boholm

Mina forskningsintressen inbegriper begreppsliga, kommunikativa och kognitiva aspekter av risk och teknologi. Min metodologiska utgångspunkt är huvudsakligen att undersöka språkliga representationer och faktisk språkanvändning som ett uttryck för risk-relaterade begrepp och uppfattningar om teknologi.

Forskningsområden

  • begrepp, diskurs, risk, nano, cybersäkerhet

Undervisningsområden

  • srpåk och kognition; riskbegreppet

Utvalda publikationer

Towards a semiotic definition of discourse and a basis for a typology of discourses
Boholm, Max
Semiotica, 208, 2016

The Semantic Distinction Between “Risk” and “Danger”
Boholm, Max
Risk Analysis, 32:2, 2012

Political representations of nano in Swedish government documents
Boholm, Max
Science and Public Policy, 41:5, s. 575-596, 2014

The semantic field of risk
Boholm, Max
Safety Science, 92, 2017

Risk and Quantification: A Linguistic Study
Boholm, Max
Risk Analysis, 39:6, s. 1243-1261, 2019