Länkstig

Rachel Pierce

Forskningssamordnare

KvinnSam, Humanistiska biblioteken
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Rachel Pierce

Jag är disputerad i kvinno- och genushistoria och har en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen grundar sig i en bakgrund i kvinno- och genushistoria samt intressen i fotografi, digitalisering och arkivet. Dessa intressen har uttryckt sig i forskning om feminismens utveckling inom politiska institutioner, genusladdad politisk journalistik under kalla kriget, definitionen av genus, etnisk bakgrund och klass i digitaliserade kulturarvssamlingar samt relationen mellan det fysiska och digitala arkivet med fokus på hur klassifikationssystem tillämpas i gränsen mellan det fysiska och det digitala. Utanför arbetet är jag medlem i Hagabion; där får jag titta på en film då och då vid sidan om jobbet bakom kassan.