Länkstig

Marc Pilon

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 9C
41390 Göteborg
Rumsnummer
2429
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Marc Pilon

FORSKNINGSOMRÅDER

ADIPONEKTINRECEPTORER: HUR FUNKAR DEM? Funktion och reglering av adiponektinreceptorer. Adiponektin är ett hormon som produceras av adipocyter och som reglerar insulinkänslighet. Dess receptorer har sju transmembrandomäner med en omvänd struktur i förhållande till GPCRer; för närvarande är dock dessa receptorers signalering inte väl känd. Vi studerar en mutant av dessa receptorer i C. elegans för att klargöra hur de signalerar. Detta arbete har potential att leda till identifiering av nya mål för farmaceutisk behandling av metabolt syndrom, samt ge upphov till nya kunskaper om hormonreglering och metabolism.

Länk: Pilon LAB

UTBILDNING

BIO555 Genetik

BIO905 Cell och molekylär biologi

CEB210 Cellen och dessa arvsmassa

BIO213 Cell- och utvecklingsbiologi

KMG045 Drug development (Chalmers)

KMG042 Molekylär metodik (Chalmers)

UPPDRAG

VR-NT Granskare

Cancerfonden Granskare

KMB Head of Division (Mol Cell Biol)

Researcher ID: B-9955-2008

Google Scholar: Marc Pilon