Länkstig

Marc Pilon

Professor

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
7263
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Marc Pilon

FORSKNINGSOMRÅDER

ADIPONEKTINRECEPTORER: HUR FUNKAR DEM? Funktion och reglering av adiponektinreceptorer. Adiponektin är ett hormon som produceras av adipocyter och som reglerar insulinkänslighet. Dess receptorer har sju transmembrandomäner med en omvänd struktur i förhållande till GPCRer; för närvarande är dock dessa receptorers signalering inte väl känd. Vi studerar en mutant av dessa receptorer i C. elegans för att klargöra hur de signalerar. Detta arbete har potential att leda till identifiering av nya mål för farmaceutisk behandling av metabolt syndrom, samt ge upphov till nya kunskaper om hormonreglering och metabolism.

Länk: Pilon LAB

UTBILDNING

BIO555 Genetics

BIO906 Cell and molecular biology

BIO213 Cell and developmental biology

BIO426 Evolutionary ecology

BIO442 Molecular evolution

KMG045 Drug development (Chalmers)

KMG042 Molecular methods (Chalmers)

UPPDRAG

Ansvarig för doktorandutbildning

Google Scholar: Marc Pilon