Bild
Länkstig

Handledarutbildning I. Handledning med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning

Kurs
VP9030
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-10553
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-10554
Ansökan stängd

Kort om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att bli en bra handledare för studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning. Kursen lägger tonvikt på vetenskapliga angreppssätt på handledning och tar även upp hur kunskapsbegreppet kan förstås i olika kontexter.

Om utbildningen

Högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvård innefattar både akademisk examen och yrkesexamen där ”högskolemässighet” är en fråga om såväl teori som praktik. Handledare i verksamhetsförlagd utbildning har en central roll i studentens utbildning genom att skapa förutsättningar för lärande och utgöra en förebild för studentens utveckling av professionell identitet. Studiemiljö och interpersonella relationer är av avgörande betydelse för lärandeprocessen liksom reflekterande förhållningssätt för integrering av teori och praktik. I kursen ingår att belysa och diskutera kriterier för och utveckling av vetenskapligt förhållningssätt i akademiska studier och där verksamhetsförlagd utbildning utgör grund för professions- och kompetensutveckling. Perspektiv och synsätt på kunskap och lärande belyses i relation till människa, samhälle och kultur liksom till olika professioners kunskapsområden. Utveckling av handledarkompetens i kommunikation, samverkan och pedagogiska strategier är viktiga delar i handledarutbildning likaså kunskap om bedömning, kriterier för bedömning samt handledarens bedömningsansvar.

Behörigheter och urval

Behörighet

Yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens huvudområden.Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 285 hp. 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter yrkeslivserfarenhetens längd. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Så är det att plugga

Undervisningen

Oavsett vilket kurs du söker kommer du att följa samma kursplan och erhålla likvärdig kunskap efter avslutad kurs. Undervisningsformer och former för bedömning skiljer sig dock åt beroende på om du studerar på campus eller distans.

För campusförlagd kurs sker undervisningen på campus och är baserad på egna studier, föreläsningar, workshops och seminarium där aktivt deltagande krävs. Undervisningen sker i huvudsak på tisdagar, undantag kan förekomma.

Distanskursen är baserad på egna studier och aktivt deltagande i lärplattformen Canvas. Det finns ingen schemalagd undervisning men tillfällen för handledning och dialog med kursansvarig erbjuds digitalt. Grupparbete via zoom ingår i kurs och du förväntas spela in presentationer av såväl grupp- som individuellt arbete.

Former för bedömning beroende på vilken kurs du läser tydliggörs i kursplanen