Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Handledarutbildning I. Handledning med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning

Kurs
VP9030
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10558

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10559

Kort om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att bli en bra handledare för studenter som för verksamhetsförlagd utbildning. Kursen lägger tonvikt på vetenskapliga angreppssätt på handledning och tar även upp hur kunskapsbegreppet kan förstås i olika kontexter.

Om utbildningen

Högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvård innefattar både akademisk examen och yrkesexamen där ”högskolemässighet” är en fråga om såväl teori som praktik. Handledare i verksamhetsförlagd utbildning har en central roll i studentens utbildning genom att skapa förutsättningar för lärande och utgöra en förebild för studentens utveckling av professionell identitet. Studiemiljö och interpersonella relationer är av avgörande betydelse för lärandeprocessen liksom reflekterande förhållningssätt för integrering av teori och praktik. I kursen ingår att belysa och diskutera kriterier för och utveckling av vetenskapligt förhållningssätt i akademiska studier och där verksamhetsförlagd utbildning utgör grund för professions- och kompetensutveckling. Perspektiv och synsätt på kunskap och lärande belyses i relation till människa, samhälle och kultur liksom till olika professioners kunskapsområden. Utveckling av handledarkompetens i kommunikation, samverkan och pedagogiska strategier är viktiga delar i handledarutbildning likaså kunskap om bedömning, kriterier för bedömning samt handledarens bedömningsansvar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens huvudområden. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 285 hp. 50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter yrkeslivserfarenhetens längd. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.