Länkstig

Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Vid Institutionen för ekonomi och samhälle

Kontaktinformation

Fax
031-786 49 70
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg
Leveransadress
Viktoriagatan 13


Om Avdelningen för innovation och entreprenörskap

Avdelningen för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Institutet erbjuder fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram samt forskarutbildning.

Ämnet handlar om aktörer, innovationsprocesser med fokus på entreprenörskap och immateriella tillgångar, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara samband och att identifiera metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Även effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning analyseras.

Information om vår forskning och vårt utbildningsutbud hittar du på vår webbplats: https://www.gu.se/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/om-oss/vara-avdelni…